Patent sternika motorowodnego.

Wymagania:

1. Ukończony 14 rok życia.                                                                                                                                                                                                                                                    2. Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego.

Uprawnienia:

1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych.                                                                                                                                                                                                2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Copyright © 2020 - Com-Shooting Tarnów