Delfin -sekcja strzelecka

Wykaz zawodów strzeleckich w 2015 roku:

 

1.  Puchar Wyzwolenia - 17.01.2015 - wyniki

2.  I Zawody Klasyfikacyjne - 21.02.2015 - wyniki

3.  Puchar Prezesa - 21.03.2015 - wyniki

4.  II Zawody Klasyfikacyjne - 25.04.2015 - wyniki

5.  III Zawody Klasyfikacyjne - 23.05.2015 - wyniki

6.  IV Zawody Klasyfikacyjne - 13.06.2015 - wyniki

7.  V Zawody Klasyfikacyjne - 19.09.2015 - wyniki

8.  VI Zawody Klasyfikacyjne - 24.10.2015 - wyniki

9.  Puchar Niepodległości - 14.11.2105

10. Finał Zawodów Klasyfikacyjnych - 05.12.2015

 

Prowadzimy nabór do sekcji strzeleckiej dla dzieci od 11 roku życia.
Zajęcia odbywają się na strzelnicy przy ul. Sanguszków 32 w Tarnowie. Telefon: 14-6286910.

ORGANIZUJEMY I PROWADZIMY:

- strzelania rekreacyjne
- strzelania sportowe
- strzelania bojowe
- strzelania przygotowujące do egzaminu państwowego na licencję pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia.

Copyright © 2017 - Com-Shooting Tarnów