REGULAMIN - ZAWODY 13.06.2020

REGULAMIN

 

1.  I Zawody Klasyfikacyjne                                                         18.01.2020    Rezultaty

2.  II Zawody Klasyfikacyjne                                                        15.02.2020     Rezultaty

3.  III Zawody Klasyfikacyjne i o Puchar Prezesa DELFIN Tarnów     14.03.2020      Rezultaty

4.  IV Zawody Klasyfikacyjne                                                       18.04.2020      Rezultaty - odwołane

5.  V Zawody Klasyfikacyjne                                                        23.05.2020      Rezultaty - odwołane

6.  VI Zawody Klasyfikacyjne                                                       13.06.2020      Rezultaty

7.  VII Zawody Klasyfikacyjne                                                      12.09.2020     Rezultaty

8.  VIII Zawody Klasyfikacyjne                                                     10.10.2020     Rezultaty

9.  IX Zawody Klasyfikacyjne                                                       14.11.2020     Rezultaty

10. X Zawody Klasyfikacyjne                                                        05.12.2020     Rezultaty

 

 

Copyright © 2020 - Com-Shooting Tarnów