Dnia 7 czerwca 2014 roku, Tarnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zorganizowało II Manewry załóg ratowniczych łodzi motorowych.

 

W szkoleniu udział wzięło 50 ratowników z Tarnowskiego WOPR.

Ćwiczenia prowadził Kazimierz Kacer, kierownik szkolenia i zarazem Naczelnik Grupy Operacyjnej Działań Kryzysowych TWOPR, posiadający państwowe uprawienia instruktora sportów motorowodnych. Szkolenie obejmowało:

  • doskonalenie umiejętności manewrowych ratowniczą łodzią motorową,
  • pozorowane ratowanie tonących w nurcie Wisły,
  • doskonalenie umiejętności sterników w locji i nawigacji rzecznej.

Przeprowadzona została pozorowana akcja ratownicza z mostu drogowego, osoby niesionej nurtem Wisły. W akcji wzięli udział ratownicy Tarnowskie WOPR oraz ratownicy TOPR Zakopane.

Otwarcia szkolenia dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin - Pan Janusz Sipior.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego w 2014 r.

 

 

 

GALERIA ZDJĘĆ

Copyright © 2022 - Com-Shooting Tarnów